3 posturi Ofiter Centr. Inform. Ac. de Politie prin trecere

concurs cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofiţer specialist I1, prevăzute la pozițiile 342, 343 și 344 din statul de organizare al Centrului Informare, Documentare și Editură – Editura Universitară.

2 posturi de ofiter prin trecere comp. vize din financiar

recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a 2 (două) posturi de ofiţer specialist principal I în cadrul Compartimentului vize, prestaţii din cadrul structurii financiare

Ofiter specialist prelucrarea automata date

Recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post de ofiţer