HG ref 07_04

HOTARÂRE
pentru stabilirea criteriilor de evaluare a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, punctajelor si ponderilor aferente, componentei comisiei, procedurii-cadru si termenelor de evaluare necesare punerii în